รหัสโรงเรียน (smis) ชื่อโรงเรียน ชื่อโรงเรียน (อังกฤษ) รหัสโรงเรียน (10 หลัก) รหัสโรงเรียน (6 หลัก) ชื่อผู้อำนวยการ วันก่อตั้ง เลขที่ หมู่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่ดิน ที่ตั้งบริเวณวัด ตำแหน่งพิกัด ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ชั้นเรียนต่ำสุดที่เปิดสอน ชั้นเรียนสูงสุดที่เปิดสอน รหัสโรงเรียนสาขาหลัก รหัสโรงเรียนสาขาหลัก
41010001 บ้านท่าตูมดงสระพัง Banthatumdongsapang 1041680065 680065 นายบุญเพิ่ม นามภูมี 15/11/2477 บ้านดงสระพัง 6 มิตรภาพ(อุดรธานี - หนองคาย) กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4734848968,102.796583176 พื้นราบ 2 9
41010002 มิตรภาพ 6 mittapap 6 1041680066 680066 นายสุวิทย์ คำดวง 03/06/2490 157 12 มิตรภาพ (อุดรธานี-หนองคาย) กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5052374972,102.798900604 พื้นราบ 2 9
41010003 บ้านโนนยาง bannonyang 1041680067 680067 นางวรรณี กรวยสวัสดิ์ 18/05/2481 บ้านโนนยาง 5 - กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.468828,102.81281 พื้นราบ 2 9
41010004 บ้านขมิ้นบ่อโคลน kaminbokhon 1041680068 680068 นางอัมรา คำกิ่ง 03/07/2483 บ้านขมิ้น 4 - กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0291824328203,0.000858306884766 พื้นราบ 2 9
41010006 บ้านดอนหวาย bandonwai 1041680070 680070 นายชัยวัฒน์ ชาวสวน 07/06/2486 0 8 - กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4686231492,102.812402458 พื้นราบ 2 9
41010007 บ้านยางบึง Ban Yangbueng School 1041680083 680083 นายอภิชาติ อัครปัญญา 30/04/2523 77 3 มิตรภาพ อุดร-หนองค กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5163286225,102.785682678 พื้นราบ 2 9
41010008 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 Nikomsrangtonengchagpin 3 1041680046 680046 นายปรีชา พันธ์สีดา 09/07/2505 100 6 อุดร-หนองบัวลำภู โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.3226280651,102.649437189 พื้นราบ 2 9
41010009 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 NIKOMSANGTONENGCHIENGPIN 5 1041680047 680047 นายทองเหรียญ บุญปก 16/05/2505 - 7 - โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.3421944445,102.6325 พื้นราบ 2 9
41010010 บ้านนาสมบูรณ์ bannasomboon school 1041680048 680048 นางรัชดา บุญสิทธิ์ 22/06/2522 10 8 อุดรธานี-เขื่อนห้วยหลวง โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.35558333,102.640388 พื้นราบ 2 9
41010011 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา Bankoksaartsriburapha school 1041680049 680049 นางสาวปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์ 06/09/2494 - 10 บ้านโคกสะอาด โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.385535,102.603021 พื้นราบ 2 12
41010012 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) Nongsawan Chaichiangpin 1041680053 680053 นายทวี วงศ์สุวรรณ 04/01/2457 116 5 ถนนอุดรธานี - กุดจับ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4111504961,102.734166406 พื้นราบ 2 9
41010013 บ้านหนองโอนหนองฮาง Banhongolnonghang 1041680054 680054 นายสุรสิทธิ์ พิลึก 04/05/2511 บ้านหนองฮาง 7 อุดร - กุดจับ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.412481,102.692456 พื้นราบ 2 9
41010014 บ้านจำปาวิทยา banjumphavitaya 1041680055 680055 นายสุทิน สุทธิอาจ 02/05/2516 บ้านจำปา ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 8 อุดร-กุดจับ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.4129318856,102.726725724 พื้นราบ 2 9
41010015 บ้านเชียงพิณ Banchiangpin 1041680056 680056 นายพรเทพ ศรีภูธร 08/06/2514 บ้านเชียงพิณ 1 - เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.417805,102.724864 พื้นราบ 2 9
41010016 บ้านนาคลอง bannakhong 1041680057 680057 นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ 10/11/2500 บ้านนาคลอง 6 อุดร - หนองบัวลำภู เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010017 บ้านเชียงยืน Banchaingyuan 1041680109 680109 - 26/11/545 หมู่ 1 1 - เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.454408,102.694001 พื้นราบ 2 12
41010018 บ้านอีหลุ่ง banelung 1041680111 680111 นายนฤป สืบวงษา 26/09/2501 235 3 - เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.454163,102.673554 พื้นราบ 2 9
41010019 บ้านจำปา rongrianbanJampa 1041680112 680112 นายสาธิต จันทร์ดวง 21/11/2482 หมู่ 10 บ้านจำปา ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 10 ถ. อุดร-เชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.4479792049,102.637163401 พื้นราบ 2 9
41010020 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 BANPONG SCHOOL 1041680113 680113 นายสาคร เสียงเย็น 16/04/2516 ต.เชียงยืน 7 - เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.4288888892,102.626777775 พื้นราบ 2 9
41010021 บ้านหนองน้ำเค็ม bannongnamkhem 1041680117 680117 นายพิทยา บุญทองอ่อน 20/05/2496 184 8 - เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.6351931364,103.04296875 พื้นราบ 2 9
41010022 บ้านโนนสวรรค์ BAN NONSAWAN SCHOOL 1041680052 680052 นายทองเลื่อน คลังกลาง 16/05/2516 บ้านโนนสวรรค์ 13 อุดร - กุดจับ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 19.3111433551,102.65625 พื้นราบ 2 9
41010023 บ้านหนองหลอด Nonglod school 1041680110 680110 นายอุดม พินธุรักษ์ 30/05/2500 - 9 - เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.3716100241,102.788085938 พื้นราบ 2 12
41010024 บ้านหนองตอสูงแคน Nongto Sungkan School 1041680114 680114 นายอดุลย์ สรรพ์สมบัติ 20/09/2476 - 5 - เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.462432,102.737439 พื้นราบ 2 12
41010025 บ่อน้อยประชาสรรค์ Bonoiprachasan 1041680115 680115 นายสากล ฉิมวงศ์ 20/10/2476 หมู่ 11 11 - เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4797376197,102.715961337 พื้นราบ 2 12
41010026 บ้านนาเยีย Ban Nayear 1041680116 680116 นายธาตรี พิลึก 26/11/2442 - 6 - เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.452241,102.721271 พื้นราบ 2 9
41010027 บ้านดงหนองโพธิ์ bandongnongpho 1041680118 680118 นายทองล้วน หวังอาษา 30/05/2505 บ้านดงหนองโพธิ์ 4 อุดรขเชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.3906135062,102.764047345 พื้นราบ 2 9
41010028 บ้านเชียงพัง chaingpung 1041680088 680088 นายมานพ ไชยเชียงพิณ 05/06/2505 - 3 - นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5066648525,102.744132578 พื้นราบ 2 9
41010029 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา Chumchonnakwang putanasuksa 1041680089 680089 นายทนงศักดิ์ หาพรหม 05/05/2477 อุดรธานี 1 nakwang นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ไม่อยู่ 17.503708991,102.759098227 พื้นราบ 2 9
41010030 บ้านนาทาม natam 1041680090 680090 นายธวัชชัย คำวงศ์ 10/06/2486 บ้านนาทาม 9 - นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4865324791,102.743812054 พื้นราบ 2 9
41010031 บ้านหมากตูมดอนยานาง banmaktoomdonyanang 1041680077 680077 นางบุษบา ช่วยแสง 15/05/2499 -- 16 -- นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.5175371971,102.855835855 พื้นราบ 2 12
41010032 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) Thairathwittaya 92 1041680071 680071 นายสุเทพ ผลสว่าง 29/11/2442 245/2 1 มิตรภาพ นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5505799586,102.800499201 พื้นราบ 2 12
41010033 บ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย BANTHONYAITHONNOY 1041680072 680072 นายพรชัย ชนูนันท์ 01/05/2480 - 7 อุดร-บ้านดุง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.5512653285,102.816431522 พื้นราบ 2 9
41010034 บ้านเหล่าดอนแตง banlaodontang 1041680073 680073 นางสาวยุพิน หยงเมือง 13/05/2519 126 8 - นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.5595330505,1102.81966825 พื้นราบ 2 9
41010035 บ้านนาคำหลวง NAKHUMLAUNG 1041680074 680074 นายเรืองศักดิ์ ภู่จีบ 01/05/2510 13 6 อุดร - สุมเส้า นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.5519711545,102.880321741 พื้นราบ 2 12
41010036 บ้านงอยเลิงทอง Ban Ngoylerngtong 1041680075 680075 นายสุรศักดิ์ อุปรโคตร 05/06/2500 - 2 - นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5180391552,102.825491 พื้นราบ 2 9
41010037 ประชาสามัคคี Prachasamakkee School 1041680076 680076 นายสุพจน์ สืบวงษา 28/06/2504 - 9 - นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.530517414,102.809657994 พื้นราบ 2 9
41010038 บ้านหนองหัวหมู bannonghowmou 1041680011 680011 นางเมตตา ศรีวิชัย 06/10/1958 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 5 - นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 54.9776136707,95.625 พื้นราบ 2 9
41010039 บ้านศรีเชียงใหม่ srichaingmai 1041680038 680038 นางสาวมณีรัตน์ หลักทอง 04/06/2500 _ 8 _ นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.348814,102.736692 พื้นราบ 2 9
41010040 บ้านกุดลิงง้อหนองแก Ban Kutling Ngor Nonkgae 1041680039 680039 นายบุญคุ้ม พิเภก 08/06/2505 บ้านหนองแก 4 - นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.328512,102.725687 พื้นราบ 2 9
41010041 บ้านนาแอง bannaang 1041680051 680051 นางสิรินญา ไทยเอี่ยม 23/11/2442 บ้านนาแอง 3 - นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.3925280795,102.705457807 พื้นราบ 2 9
41010042 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 choomchoonnikomchangtonangchiagpin 2 1041680045 680045 นายไสว ชัยรัตน์ 22/06/2501 200 7 อุดร-หนองบัวลำภู นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.2562363142,102.513427734 พื้นราบ 2 9
41010043 บ้านนิคมพัฒนา Bannicompattana 1041680050 680050 นางจุฬาภรณ์ ขันขวา 01/05/2546 111 8 - นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยู่ 17.356486,102.657682 พื้นราบ 2 9
41010044 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา Bannongkhunlaolakwittaya 1041680040 680040 นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์ 29/11/545 103 2 อุดร-หนองบัวลำภู นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.369367565,102.715296149 พื้นราบ 2 12
41010045 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม Banpakdongsongsermtum 1041680041 680041 นายวิริยันต์ ตะวัน 11/06/2508 บ้านปากดง 1 อุดร-หนองบัวลำภู นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.3614009815,102.698307037 พื้นราบ 2 9
41010046 บ้านโนนบุญมี Bannonbunmee School 1041680042 680042 นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี 03/03/2519 - 5 - นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010047 ชุมชนโนนสูง Chumchonnonsung 1041680091 680091 นายแจ่ม ไพรดีพะเนาว์ 25/08/2486 70 2 อุดร-ขอนแก่น โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.2805041162,102.872342455 พื้นราบ 2 12
41010048 บ้านหนองโสกดาว BanNongsokdaw 1041680097 680097 นายมนัส เชาวนิตย์ 07/07/2503 300 5 (บ้านหนองโสกดาว) อุดรธานี - ขอนแก่น โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.2993537269,102.827291787 พื้นราบ 2 9
41010049 บ้านข้าวสาร bankouwsan 1041680098 680098 นายวิชัย กรวยสวัสดิ์ 08/07/2483 - 4 อุดร-ขอนแก่น โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.345395,102.841415 พื้นราบ 2 9
41010050 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 BANCHAIYAPRONMITTAPAPTI 67 1041680099 680099 นายประวิทย์ บึงไสย์ 13/05/2513 หมู่ 14 14 อุดร-ขอนแก่น โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.3043094702,102.857494298 พื้นราบ 2 12
41010051 บ้านเม่น Banmen 1041680078 680078 นายสังวาลย์ สระศรี 14/06/2514 บ้านเม่น 7 มิตรภาพ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5657137543,102.800970599 พื้นราบ 2 9
41010052 บ้านขาว BaanKhaw School 1041680079 680079 นายวีระพันธ์ พรหมบุตร 22/04/545 - 11 - บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.534,102.754 พื้นราบ 2 9
41010053 บ้านดู่ Bandoo 1041680080 680080 นายเสรีชัย อุปพงศ์ 24/05/2482 หมู่5 บ้านดู่ ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 5 อุดรธานี-บ้านผือ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.540155879,102.741544247 พื้นราบ 2 9
41010054 บ้านหัวบึง BAN HUABUENG 1041680081 680081 นายเชวง ชื่นตา 02/09/2479 - 3 - บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.553413486,102.752935588 พื้นราบ 2 12
41010055 บ้านพรานเหมือน Banpranmuen 1041680082 680082 นายศักดิ์ศรี สินนอก 17/09/2476 - 2 อุดร-บ้านผือ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5333096968,102.768510575 พื้นราบ 2 12
41010056 บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) DONGKENG 1041680023 680023 นายณรงค์ ศรีพันดอน 30/11/2442 677 4 อุดร-ขอนแก่น บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.3507459028,102.829188108 พื้นราบ 2 9
41010057 บ้านคำกลิ้ง Ban kamkling School 1041680024 680024 นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ 28/05/2517 79 3 คำกลิ้ง-บ้านตาด บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 0.0,0.0 พื้นราบ 2 12
41010058 บ้านหนองตูม Ban NongToom 1041680007 680007 นายสันติชัย โสมศรีแพง 13/06/2489 บ้านหนองตูม 2 - บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 15.9613290816,103.359375 พื้นราบ 2 9
41010059 บ้านจั่นศรีวิไล banjansrewili 1041680004 680004 นายชัยชนะ ช่วยค้ำชู 04/05/2499 0 1 ราชบำรุงพัฒนา บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.356537,102.807999 พื้นราบ 2 9
41010060 บ้านเลี่ยมพิลึก banliampiluk 1041680006 680006 นายสมคิด แพงจันทร์ 28/11/2442 - 9 - บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.3331977229,102.783520147 พื้นราบ 2 9
41010061 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม kaiprajaksilaphakom 1041680003 680003 นายสมัคร แสงเสน 10/04/2466 261 1 มิตรภาพ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 0.0,0.0 พื้นราบ 4 12
41010062 บ้านตาด bantad 1041680025 680025 นายพยัคฆ์ รัตนปกรณ์ 28/11/2442 347 1 - บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.31003,102.78683 พื้นราบ 2 9
41010063 บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน koksatornkruawaidin 1041680026 680026 นายชัยยงค์ ถียัง 11/07/2483 บ้านกกสะทอน 5 อุดร - หนองแสง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.2806609362,102.797398567 พื้นราบ 2 9
41010064 บ้านโนนเดื่อ Bannondur school 1041680027 680027 นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์ 02/12/2516 - 9 - บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.2675356252,102.803223616 พื้นราบ 2 9
41010065 บ้านสุขสมบูรณ์ Suksomboon 1041680028 680028 นายสุพัฒน์ มาชัย 29/11/2442 บ้านสุขสมบูรณ์ 10 บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.263449,102.770219 พื้นราบ 2 9
41010066 บ้านศรีบุญเรือง Banseeboonruang 1041680036 680036 นายสัญญา กุลสุวรรณ์ 20/05/2513 - 11 - บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.3192993162,102.738776207 พื้นราบ 2 9
41010067 เจ ซี บ้านอินทร์แปลง JC.BANINPLANG 1041680058 680058 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ 19/05/2519 บ้านอินทร์แปลง 8 - บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.264785,102.740886 พื้นราบ 2 9
41010068 ผ่านศึกสงเคราะห์ panserksongcrok 1041680059 680059 นายสายัณห์ ไชยวรรณ 18/10/2509 บ้านผ่านศึก 3 - บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.295249,102.733812 พื้นราบ 2 9
41010069 บ้านหลุบหวายป่าขาม Ban Loobwaipakham 1041680060 680060 จ่าอากาศเอกทฤษฏี สิงอุปโป 01/05/2517 79 2 อุดร - หนองแสง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.264596784,102.777013779 พื้นราบ 2 9
41010070 ไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 Thaisamutmittrapap 187 1041680012 680012 นายบุญศิลป์ คำหอม 26/11/545 - 2 เลี่ยงเมือง บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.415266,102.764726 พื้นราบ 4 9
41010071 บ้านเลื่อม banluam 1041680013 680013 วินัย ดอนโคตรจันทร์ 11/09/2476 504 1 อุดร - เชียงยืน บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.4287241715,102.761796373 พื้นราบ 2 12
41010072 บ้านถ่อน banthon 1041680014 680014 นายสุรชัย อุตทคะวาปี 16/05/2482 115/3 4 อุดร-กุดจับ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4073730321,102.754886816 พื้นราบ 2 9
41010073 บ้านนาทราย BANNACHRAI 1041680085 680085 นายเอกชัย ชัยปิยะคุณากร 02/06/2486 165 6 เลียบกรม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.454818,102.759562 พื้นราบ 4 9
41010074 ชุมชนสามพร้าว chumchonsamphaw 1041680029 680029 นายสมบูรณ์ เป้งคำภา 30/11/2475 446 2 - สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4451919263,102.872916363 พื้นราบ 2 9
41010075 บ้านหนองบุนาหล่ำ Nongboo-nalum 1041680030 680030 นายถวิล บุญรักษา 28/11/2442 - 3 - สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4295153377,102.81706471 พื้นราบ 2 9
41010076 บ้านแมด Banmad 1041680035 680035 นางสุนารี สุระคาย 09/05/2519 - 9 อุดรฯ-สามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010077 บ้านหนองบั่วประชาสรรค์ Nongbua 1041680031 680031 นายธวัชพงษ์ รู้บุญ 03/10/2501 บ้านหนองบั่ว 7 อุดร-เพ็ญ สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.514415,102.873015 พื้นราบ 2 9
41010078 บ้านหนองคอนแสน BanNongkonsan 1041680032 680032 นายสมบัติ กองจันทร์ 04/10/2501 - 8 สามพร้าว-หนองคอนแสน สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.466194,102.951582 พื้นราบ 2 9
41010079 บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง Bandonhatdonglaotong 1041680033 680033 นายอุใด ศรีทุมมา 06/07/2483 บ้านดอนหาด 4 สามพร้าว-นาบัว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยู่ 17.4660038611,102.890857458 พื้นราบ 2 9
41010080 บ้านนาหยาด Bannayard 1041680034 680034 นายดวงกมล พลนามอินทร์ 08/06/2486 - 6 - สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.47,102.86 พื้นราบ 2 9
41010081 บ้านอี่เลี่ยน BANELEAN 1041680100 680100 นางสาวปิ่นแก้ว บุญมาตุ่น 30/11/2483 - 5 อุดร-สกลนคร หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.3442122567,102.867570519 พื้นราบ 2 9
41010082 บ้านเซประชาอุทิศ .BANZAPRACHAUTID 1041680002 680002 นายประดิษฐ์ พิเสฏฐศลาศัย 05/05/2519 - 3 อุดร-ขอนแก่น หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010083 บ้านโก่ย Bankoi 1041680106 680106 นายพิเศษ คำดีบุญ 15/04/2482 บ้านโก่ย 2 อุดร-สกลนคร หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.353213,102.89073 พื้นราบ 2 9
41010084 บ้านจำปาโนนสะอาด Ban Jampanonsaard 1041680107 680107 นายดิเรก ดวงคำจันทร์ 11/03/2518 บ้านจำปา หมู่ 7 ต.หนองนาคำ 7 อุดร-สกล หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.348995,102.920457 พื้นราบ 2 9
41010085 บ้านหนองนาคำ Nongnakam 1041680101 680101 นางณิชชา บุญเรืองศรี 13/05/2474 -หมูที่ 1 ตำบลหนองนาคำ อ. เมือง จ. อุดรธานี 1 อุดร-สกลนคร หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.372511,102.893815 พื้นราบ 2 12
41010086 บ้านหนองหว้าหนองไผ่ bannongwanongpai 1041680102 680102 นายแสงรัตน์ เจียระนัยศิลาวงษ์ 14/06/2504 - 4 - หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.334239,102.90099 พื้นราบ 2 9
41010087 บ้านหนองแก Nonggae 1041680103 680103 นายอาวุธ เหล่าคนค้า 11/05/2513 บ้านหนองแก หมู่ 6 6 อุดร - สกล หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.3510871223,102.924681102 พื้นราบ 2 9
41010088 บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ Banthonnoinongphaikham 1041680104 680104 นายนเรศ อรดี 08/05/2506 152 8 - หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.3735013917,102.908434824 พื้นราบ 2 9
41010090 บ้านพรสวรรค์ Banpronsawan 1041680108 680108 สุจริต ชาติทวิวงศ์ 14/10/2530 - 14 นิตโย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยู่ 17.38144,102.85861 พื้นราบ 2 9
41010091 บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) - 1041680017 680017 นายสะไกร เวชบรรพต 30/11/545 - 4 นิตโย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.706828,102.797241 พื้นราบ 2 9
41010092 บ้านดงอุดม bandongudom 1041680019 680019 นายชาลี จงรักษ์ 09/10/2501 - 5 รอบเมือง - บ้านหนองใส หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4048187533,102.822793722 พื้นราบ 2 12
41010094 บ้านเก่าน้อย BANKAONOI 1041680084 680084 นายวิเสส แก้วกำ 25/04/2478 190 หมู่ 7 7 ซอยมหาโคตร หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4390962012,102.797420025 พื้นราบ 2 9
41010095 บ้านแม่นนท์ manon 1041680093 680093 นายประสพ โพธิสม 06/06/2508 - 2 อุดร-ขอนแก่น หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.2418055554,102.896361111 พื้นราบ 2 9
41010096 บ้านหนองไผ่หนองหิน Bannongpainonghin 1041680094 680094 นางเยาวลักษณ์ สุวรรณมณี 20/05/2482 บ้านหนองไผ่ 1 มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.2544057646,102.891485581 พื้นราบ 2 9
41010097 บ้านหนองนาเจริญ nongnacharoen 1041680095 680095 ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์ โรมเมือง 14/05/2511 บ้านหนองนาเจริญ 6 - หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.2958632184,102.915834188 พื้นราบ 2 9
41010098 บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง Baunongbuangeinnongbautong school 1041680096 680096 นายวีระเดช บุญเที่ยง 02/12/2500 0 3 มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.170314664,102.924385071 พื้นราบ 2 9
41010099 บ้านหนองตะไก้ BANNONGTAKAI 1041680092 680092 นายวิริยันต์ ตะวัน 29/08/2495 329 4 มิตรภาพอุดร-ขอนแก่น หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยู่ 17.268367,102.902641 พื้นราบ 2 9
41010101 บ้านโสกน้ำขาว SOKNAMKAW 1041680037 680037 นายวิทยา บรรณเทศ 08/07/2501 บ้านโสกน้ำขาว 5 ถนนบ้านเหล่า-ท่ายม หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.328702,102.709719 พื้นราบ 2 9
41010102 บ้านศรีสว่าง BanSrisawang 1041680043 680043 นางกานดา พาภักดี 06/04/2519 - 4 - หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010103 หนองไฮวิทยา nonghaiwittaya 1041680061 680061 นายวีระ เชียงไฝ่ 06/07/2508 131 1 บ้านเหล่า - ท่ายม หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.2738994102,102.712029219 พื้นราบ 2 12
41010104 บ้านโนนสะอาดผาสุข Bannonsa-ardphasuk 1041680062 680062 นายภูวดล พรทุม 26/05/2499 - 6 - หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.2794443921,102.701590061 พื้นราบ 2 12
41010105 บ้านดงมะกรูดทรายทอง bandongmakroodsaithong 1041680063 680063 นางทิพยวรรณ แเพงบุปผา 26/11/2442 1 7 - หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.2939220265,102.683241069 พื้นราบ 2 9
41010106 บ้านโคกลาด bankoklard 1041680064 680064 นายบรรจุ ภูสงัด 26/06/2504 - 8 บ้านเหล่า-ท่ายม หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.229185,102.71812 พื้นราบ 2 12
41010107 ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา chumchonbandueawittaya 1041680020 680020 นายกิตติศักดิ์ แก้วส่อน 28/11/2442 0 6 อุดร-สามพร้าว หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4234451501,102.806689739 พื้นราบ 2 9
41010109 บ้านหนองเหล็ก BANNONGLEK 1041680018 680018 นายสำราญ วรรณกุล 28/11/2442 - 9 หน้าสถานีรถไฟอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.410491,102.811211 พื้นราบ 2 9
41010110 บ้านหนองตุ bannongtu 1041680016 680016 นายสมาน โคตรทอง 24/05/2511 79/10 2 ซอยบ้านหนองตุ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.392927373,102.824553251 พื้นราบ 2 9
41010111 บ้านม่วงสว่างสามัคคี BANMUANGSAWANGSAMAKKI 1041680021 680021 นายสุภาพ ประเสริฐโส 20/05/2520 - 2 ประชาสันติ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.3778150418,102.820075682 พื้นราบ 2 12
41010112 อนุบาลอุดรธานี ANUBANUDONTANI 1041680008 680008 นายประครอง พันธุ์พรหม 24/06/2486 101 1 ศรีสุข หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4161668007,102.793922424 พื้นราบ 2 9
41010114 บ้านหมากแข้ง BANMAKKHAENG 1041680001 680001 นายสุรพล สุขประเสริฐ 29/12/2496 133 0 อำเภอ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4035932562,102.792095156 พื้นราบ 2 15
41010115 บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) Bandonudom 1041680005 680005 นายเรืองฤทธิ์ ภูมิมะลา 06/05/2518 789 7 อำเภอ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010116 บ้านหนองบัว Bannongbua 1041680015 680015 นายปรีชา วิเศษชัย 27/11/545 553 14 เก่าจาน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.3941393259,102.806185898 พื้นราบ 2 12
41010117 หนองสำโรงวิทยา NONGSUMRONGWITTAYA 1041680086 680086 นายสุวัฒน์ สุระอุดร 03/07/2482 - 8 อุดร-หนองสำโรง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.4498654765,102.786154274 พื้นราบ 2 12
41010118 ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ chumchonmumonvittayason 1041680087 680087 นายวิทย์ชัย ล้อมวงค์ 13/02/2465 บ้านหมูม่น 1 มิตรภาพ - เชียงพัง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.4710400802,102.7722296 พื้นราบ 2 12
41010119 ชุมชนกุดหมากไฟ chumchonkudmakfi 1041680473 680473 นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์ 01/05/2499 บ้านหนองแวงพัฒนา 9 อุดรธานี - หนองแวงจุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.0882403712,102.607268163 พื้นราบ 2 12
41010120 บ้านโคกล่าม khoklam 1041680474 680474 นายสมพงษ์ พลบูรณ์ 01/10/2501 บ้านโคกล่าม 3 - กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.0707642727,102.623983026 พื้นราบ 2 9
41010121 บ้านหนองแวงจุมพล Ban Nongwangjumpol 1041680475 680475 นายไชยโย เกาะแก้ว 03/06/2500 - 7 - กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.042917,102.623205 พื้นราบ 2 9
41010122 บ้านหนองแซงสร้อย NONGSANGSOI 1041680499 680499 นายวรวุธ บุญอาจ 25/06/2501 170 7 - น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.3278120979,102.50778555 พื้นราบ 2 12
41010123 บ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ Nongwangded 1041680501 680501 นายศักดิ์ชัย แสนณรงค์ 03/06/2484 - 3 หนองวัวซอ-กุดจับ น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.3129693647,102.541808299 พื้นราบ 2 9
41010124 บ้านน้ำพ่น Bannamphon 1041680502 680502 นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ 26/05/2481 179 1 ไชยยงค์ชูชาติ น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.3410009278,102.559322529 พื้นราบ 2 12
41010125 บ้านเลา BANLAO 1041680503 680503 นางภัสสร ทรงวุฒิไกร 26/06/2502 บ้านเลา 2 - น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.3368744283,102.545383573 พื้นราบ 2 9
41010126 รัฐประชา 509 ratpracha 509 1041680482 680482 นายวรพจน์ พุทธรักษ์ 22/05/2485 199 2 อุดร-อูบมุง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.1608886719,102.576164246 พื้นราบ 2 9
41010127 บ้านโนนหวาย Bannonwai 1041680484 680484 นายชาญชัย สุ่มมาตย์ 01/07/2498 3 1 หนองวัวซอ - อูบมุง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.1470441898,102.578522451 พื้นราบ 2 9
41010128 บ้านหนองเม็กห้วยทราย Ban Nongmekhuaisai School 1041680485 680485 นายกวิภัฏ วงศ์จันทร์ 08/06/2500 บ้านหนองเม็ก 4 - โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010129 บ้านโคกหนองแซง bancoknongsaeng 1041680486 680486 ว่าท่ีร้อยตรีหาญณรงค์ วันจงคำ 03/05/2514 - 6 - โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.129779099,102.588057518 พื้นราบ 2 9
41010130 บ้านเสาเล้า BAN SAO LAO 1041680487 680487 นางทิพวัลย์ เกาะแก้ว 31/05/2484 - 3 อุดร - กุดหมากไฟ โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.1256550362,102.579322583 พื้นราบ 2 9
41010131 บ้านหนองบัวบาน Nong Buaban School 1041680496 680496 นายบุญประสพ กุลศรี 09/07/2489 - 3 - หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.31076,102.608594 พื้นราบ 2 9
41010132 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 Nikomsangtonangchianpin 1 1041680497 680497 นายไชยอนันต์ ศิลา 01/05/2500 บ้านสามขาสันติสุข 5 อุดรธานี - หนองบัวลำภู หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.3010566995,102.631214242 พื้นราบ 2 9
41010133 สิริปุณโณ siripunno 1041680498 680498 นายพยัคฆ์ รัตนปกรณ์ 11/11/2520 บ้านหนองแซง 7 อุดร -เลย หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.305038786,102.633016642 พื้นราบ 2 9 41010132 41010132
41010134 บ้านหนองอ้อน้อย Bannongornoi 1041680500 680500 0 23/05/2520 - 8 - หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 19.0267821271,102.556936394 พื้นราบ 2 9
41010135 บ้านโคกก่องหนองแวงยาว ฺิิิBankhokkongnongwangyaoฺ 1041680491 680491 นางฐิติพร เขมกรรม 14/06/2504 หมู่ที่ 4 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 4 อุดร-หนองบัวลำภู หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.287864042,102.610400512 พื้นราบ 2 9
41010136 อนุบาลหนองวัวซอ Anubalnongwuasor School 1041680489 680489 นายสมพงษ์ พลบูรณ์ 27/09/2476 112 5 อุดร-หนองบัวลำภู หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.276307,102.605089 พื้นราบ 2 12
41010137 บ้านหนองอ้อ Bannongor 1041680483 680483 นายยุทธศิลป์ ผาอำนาจ 26/09/2476 49 2 อุดร-อูบมุง หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.178495,102.570412 พื้นราบ 2 9
41010138 บ้านโนนสำราญ NONSAMRAN 1041680488 680488 นายมงคลชัย รัตนอ่อน 28/05/2505 หมู่ 5 บ้านโนนสำราญ 5 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.1812222221,102.557666667 พื้นราบ 2 9
41010139 ชุมชนหนองแสง chumchonnongsang 1041680493 680493 นายศุภกิจ ระวิชัย 06/06/587 0 9 หนองแสง-โนนทัน หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010140 บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ NONGWANGHEEKHAMMAKKHUN SCHOOL 1041680494 680494 นายพิพิธ สุวรรณสิงห์ 28/02/2482 128 8 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.2061885267,102.579400449 พื้นราบ 3 12
41010141 บ้านโคกศรีแก้ว coksrikraew 1041680495 680495 นายปัญญา สมสมัย 18/05/2513 บ้านโคกศรีแก้ว 10 - หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010142 บ้านหมากหญ้า Banmakya 1041680490 680490 นายสมคิด ยิ่งยอด 25/11/2482 - 2 หนองวัวซอ-อูบมุง หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน -0.00248908996504,0.00334739685059 พื้นราบ 2 12
41010143 บ้านผาสิงห์ banphasing 1041680492 680492 นายเอนก แสนนาม 17/06/2520 12 5 - หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.1922885985,102.653899449 โรงเรียนที่ตั้งอยู่บนสันเขา เชิงเขา หรือพื้นที่ระหว่างหุบเขาที่มีความยากลำบากในการเดินทาง 2 12 41010142
41010144 บ้านดงบัง Bandongbung 1041680480 680480 นายประชุมไพร ทองเมือง 28/05/2506 บ้านดงบัง 6 - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.0921970538,102.56843791 พื้นราบ 2 9
41010145 บ้านโนนชัยศรี Ban Nonchaisri 1041680481 680481 นางสาววณิชชา เหลาพร 11/07/2504 0 5 อูบมุง-โนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 89.9999974386,-108.999914169 พื้นราบ 2 9
41010146 บ้านหนองบัวเงิน Nongbua-ngern 1041680476 680476 นายพลชัย อุปลี 13/11/2501 หมู่ที่ 7 ตำบลอูบมุง 7 - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.065214888,102.585512505 พื้นราบ 2 9
41010147 บ้านอูบมุง Obmung 1041680477 680477 นายพลพล ชื่นธงชัย 21/11/2482 - 1 อูบมุง - อุดร อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.1120946606,102.593418625 พื้นราบ 2 12
41010148 บ้านห้วยไร่ banhouyrai 1041680478 680478 นางลำใย ตันวัฒนะ 06/06/2500 บ้านห้วยไร่ 4 อุดร - กุดหมากไฟ อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.1024336239,102.593693076 พื้นราบ 2 9
41010149 บ้านโคกผักหอม bankokphughorm 1041680479 680479 นางแพวิพา ภูสงัด 21/11/2482 - 2 - อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.0797865681,102.580091357 พื้นราบ 2 12
41010150 บ้านนาสีนวล NASRINUAL 1041680369 680369 นางดรุณี รัตนสุทธิ 12/08/2483 - 10 - โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.7784175331,102.94697796 พื้นราบ 2 9
41010151 บ้านโคกกลาง Bankhokklang 1041680371 680371 นายสันทัด สวาทพงษ์ 10/10/2478 169 5 เพ็ญ-สร้างคอม โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.729394,102.917261 พื้นราบ 2 12
41010152 บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ donjanphonsawan 1041680374 680374 นายสุรพล ศรีโสดาพล 18/05/2517 - 9 โคกก่อง-หินโงม โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.727268,102.9667 พื้นราบ 2 9
41010153 บ้านจอมศรี BANJOMSRI 1041680430 680430 นางสุพัฒตา มูลเมือง 01/05/2468 - 1 - จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.8335337136,102.888934386 พื้นราบ 2 9
41010154 บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ bankhatongmungnonsrisomboon 1041680431 680431 - 26/11/545 - 6 - จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010155 บ้านหนองบ่อ Bannongbor 1041680432 680432 นายไชยเลิศ ผดุงเวียง 28/11/545 - 10 - จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.87355,102.929137 พื้นราบ 2 9
41010156 บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ BanSa-atNaphangSicharoen 1041680433 680433 นายไพบูลย์ นนทะบุตร 01/05/2514 159 4 - จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.8283399967,102.903721333 พื้นราบ 2 9
41010157 จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ jomtannondunonsomran 1041680434 680434 นายพนมรักษ์ หาญกล้า 30/12/2459 บ้านจอมตาล 7 - จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.791382663,102.858106345 พื้นราบ 2 12
41010158 บ้านดงยางนารายณ์ BANDOUNGYANGNARAI 1041680435 680435 นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษ 16/06/2481 - 2 - จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.606510004,102.990550693 พื้นราบ 2 12
41010159 บ้านเชียงหวางสร้างลาน CHIANGWANGSANGLAN 1041680401 680401 นายคำผิน ส่องโสม 27/11/545 หมู่ 1 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 1 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.6427235586,102.816796303 พื้นราบ 2 9
41010160 บ้านนาดี bannadee 1041680402 680402 นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง 01/05/2489 - 4 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010161 บ้านสร้างหลวงสร้างคำ sangluasangkum 1041680403 680403 นายอังคาร พึ่งพา 09/06/2482 บ้านสร้างหลวง 11 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 16.7203850517,100.876464844 พื้นราบ 2 12
41010162 บ้านดงใหญ่ dongyai 1041680404 680404 นายชุมพร หล้าจางวาง 07/06/2485 21 16 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5867935805,102.834411438 พื้นราบ 2 12
41010163 บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี Bandonkhakumpuknampachasamukkee 1041680405 680405 นายรักเกียรติ ศรีลาวงศ์ 01/12/2505 - 8 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6270546087,102.881977924 พื้นราบ 2 12
41010164 บ้านโพนเลาโพนทอง PONLAOPONTHONG 1041680406 680406 นายชาญชัย บุรีสูงเนิน 07/05/2499 หมู่7 7 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ธรณีสงฆ์ ไม่อยู่ 17.59404,102.826624 พื้นราบ 2 9
41010165 บ้านด่าน BANDAN 1041680413 680413 นางสนม เสริฐผล 26/11/545 - 5 - เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 117.59111232,102.81646382 พื้นราบ 2 9
41010166 บ้านโนนสวาง bannonsawang 1041680428 680428 นายสุภักษร พหลทัพ 09/06/2519 120 7 - เตาไห เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010167 บ้านคอนเลียบ bankhonliab 1041680426 680426 นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์ 20/05/2519 บ้านคอนเลียบ 3 - เตาไห เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6263538611,103.080704212 พื้นราบ 2 9
41010168 บ้านนาพัง napang 1041680427 680427 นายนิเทศ บุตรดีวงค์ 10/06/2484 โรงเรียนบ้านนาพัง 2 - เตาไห เพ็ญ อุดรธานี ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010169 บ้านเตาไห taohai 1041680423 680423 ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี 13/04/2465 - 1 - เตาไห เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.6348047381,103.055979609 พื้นราบ 2 12
41010170 บ้านหม้อ BANMOO 1041680424 680424 นางวันเพ็ญ อรรถเสนา 30/11/545 หมู่ 4 ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 4 - เตาไห เพ็ญ อุดรธานี ที่สาธารณะประโยชน์ ไม่อยู่ 17.655105,103.072697 พื้นราบ 2 9
41010171 บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ Konsawansinjaroen 1041680425 680425 นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัค 01/05/2489 18 5 - เตาไห เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.00296115875113,0.00326156616211 พื้นราบ 2 9
41010172 บ้านนาบัวไผ่วิทยา BANNABUAPAIVITTAYA 1041680390 680390 นายเจียม ทองวิธิ 06/06/2464 หมู่ 9 ต.นาบัว 9 - นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5603862467,102.985409504 พื้นราบ 2 9
41010173 บ้านยางซอง banyangsong 1041680391 680391 นายอนัต์ แก่นวงษ์ 11/06/2482 บ้านยางซอง 10 - นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010174 บ้านนาทรายนาม่วง bannasainamuang school 1041680392 680392 นายประสิทธิ์ บุญภา 28/11/2442 112 7 นาทราย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5505953028,102.959961891 พื้นราบ 2 9
41010175 บ้านดอนกลอยดอนอุดม BANDONGLOYDONUDOM SCHOOL 1041680398 680398 นายเขมชาติ ลุนเพ็ง 01/05/2475 บ้านดอนอุดม 11 - นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ -0.00283241271856,-0.0115442276001 พื้นราบ 2 9
41010176 บ้านท่าหนาด BANTHANAD SCHOOL 1041680399 680399 นายสราวุธ ถิตย์พงษ์ 01/05/2486 หมู่ 4 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 4 - นาบัว เพ็ญ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.5420791106,103.005645275 พื้นราบ 2 9
41010177 บ้านนาพู่ bannaphu 1041680408 680408 นายทวี กุลแก้ว 15/04/2476 - 1 บ้านนาพู่ - บ้านกิ่ว นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.582871,102.765976 พื้นราบ 2 12
41010178 บ้านป่าก้าวดอนแดง banpakaodondang 1041680409 680409 นายวราวุธ หาเคน 09/06/2484 - 4 - นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี ไม่อยู่ 0.822787614448,0.164258480072 พื้นราบ 2 9
41010179 บ้านหลวงหัวสวย banluanghuasui 1041680410 680410 นายสุริยา สมโชค 29/11/2502 - 16 หัวสวย - หนองนกเขียน นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6083600592,102.743725982 พื้นราบ 2 12
41010180 บ้านศรีบุญเรือง ฺBansriboonrueng 1041680411 680411 นายอำพล เจริญรักษ์ 10/06/2484 - 6 - นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5841446912,102.719815671 พื้นราบ 2 9
41010181 บ้านกิ่วดงมะไฟ bankiewdongmafi 1041680412 680412 นายวีระชัย นามมัน 27/08/2475 บ้านกิ่ว 7 - นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.1932747366,103.0056151 พื้นราบ 2 9
41010182 บ้านหนองนกเขียนโพนทัน NONGNOKKIANPONTON 1041680414 680414 นายวัฒนา ช่วยแสง 27/06/2480 0 19 มิตรภาพอุดร-หนองคาย เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.60825447,102.792546451 พื้นราบ 2 12
41010183 ชุมชนบ้านธาตุ Banthatschool 1041680375 680375 นายสำรวย ประฉามิตร 31/12/2453 - 10 ทหารประชาราษฎร์ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.7098410169,102.852732174 พื้นราบ 2 12
41010184 บ้านสังซาวังน้ำขาว BANSANGSAWANGNUMKHAO 1041680376 680376 นายวานิช โศกสี 18/09/2478 บ้่านสังซา 8 เพ็ญ-นิคม บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.6983557301,102.876430742 พื้นราบ 2 9
41010185 บ้านถิ่นสุขาวิทยา Banthin school 1041680377 680377 นายวรจักษ์ กาศลุน 27/11/545 5 5 มิตรภาพ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6758443785,102.789199054 พื้นราบ 2 9
41010186 นิคมโนนสมบูรณ์ nicomsrangton-eng 1041680378 680378 นายนาฏธิชัย ศรีทัด 01/05/2508 0 13 มิตรภาพ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.5787930602,102.802257891 พื้นราบ 2 9
41010187 บ้านนาคอมนาดอกไม้ bannakomnadokmai 1041680379 680379 นายอนุชา กัญหะบุตร 10/06/2482 หมู่ 3 3 - บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.7316008522,102.855944178 พื้นราบ 2 9
41010188 บ้านดอนแก้ว Bandonkaew School 1041680380 680380 นายวรรธนะ พุทธเพาะ 01/05/2518 - 6 - บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.7109287159,102.869684788 พื้นราบ 2 9
41010189 บ้านยามกาใหญ่ BANYAMKHAYAI 1041680381 680381 นายทรงสรรค์ รูปสม 01/07/2520 240 2 - บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.61438,102.883472 พื้นราบ 2 9
41010190 บ้านนาพูนทรัพย์ BANNAPOOLSUP 1041680382 680382 นางสาวสากล โคบาล 02/05/2521 บ้านนาพูนทรัพย์ 14 - บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6900020369,102.855795456 พื้นราบ 2 9
41010191 บ้านหมูม่นโพนสว่าง banmumonphonsawang 1041680407 680407 นายพิบูลย์พันธ สาทอง 17/05/2477 0 4 - บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.672811,102.817068 พื้นราบ 2 12
41010192 บ้านยามกาโนนคำ banyamkanonkam 1041680436 680436 นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง 07/05/2476 - 9 บ้านยามกาน้อย บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.762476,102.890468 พื้นราบ 2 12
41010193 บ้านเหล่าดอนเงิน laodonngoen 1041680415 680415 นายศิริวัฒน์ มงคล 02/04/2465 - 2 - บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6873109038,103.047498465 พื้นราบ 2 12
41010194 บ้านหนองผง Bannongpong 1041680416 680416 นายธนันชัย ปลัดกอง 24/06/2524 - 5 - บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.681479,103.051758 พื้นราบ 2 9
41010195 บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) banyang kururatwittaya 1041680417 680417 นายอำนาจ สารีแก้ว 26/08/2473 - 3 - บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.6834848709,102.988586525 พื้นราบ 2 9
41010196 บ้านโคกสว่าง Bankhoksawang 1041680422 680422 นายธรรมนูญ สุดชาหา 25/11/2442 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 7 - บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี ไม่อยู่ 17.6523979936,103.026037761 พื้นราบ 2 9
41010197 *บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ Napra School 1041680418 680418 ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี 20/09/2523 - 4 - บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.6913759957,103.003435234 พื้นราบ 2 9 41010195 41010195
41010198 บ้านหนองกุง Ban Nongkung 1041680419 680419 นายสะอาด สร้อยพาน 18/07/2502 - 6 - บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6828899767,103.082200885 พื้นราบ 2 9
41010199 บ้านดงขันทอง bandongkunthong 1041680420 680420 นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ 06/05/2510 บ้านดงขันทอง 10 - บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6764932315,103.014607188 พื้นราบ 2 9
41010200 บ้านดงศรีสําราญ Dongsrisamran school 1041680421 680421 นางปัญจศีล ล้ออุทัย 06/05/2518 - 9 - บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.7027398534,103.071627617 พื้นราบ 3 9
41010201 บ้านนาส่อนโพนทัน Bannasonphonton 1041680370 680370 นางสาวกันตพิชญ์ มาเวียง 13/12/545 155 3 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6431989835,102.947532535 พื้นราบ 2 9
41010202 บ้านใหม่ Banmai 1041680372 680372 นายรังสรรค์ ชำนิยันต์ 07/03/2483 0 2 - เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.6721957879,102.965319862 พื้นราบ 2 9
41010203 บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง Ban Srisuwanponsawang 1041680373 680373 นายจำรัส ศรีภูวงศ์ 01/05/2516 0 16 เพ็ญ-บ้านเหล่า เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.683912166,102.963867188 พื้นราบ 2 9
41010204 บ้านโพนงามหนองตุ phonngamnongtu 1041680368 680368 นายพูลชัย รวมธรรม 01/05/2487 เลขที่ 73 บ้านโนนยางพัฒนา 17 เพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6842188217,102.919342518 พื้นราบ 2 9
41010205 อนุบาลเพ็ญประชานุกูล Anubanphenprachanukoon 1041680367 680367 นายพยัคฆพล รอดชมภู 28/11/2442 - 11 บ้านสันป่าตอง วุฒาธิคุณ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 12
41010206 บ้านโนนรังหนองผือวิทยา Nonrangnongphuevittaya 1041680393 680393 นายถาวรวิทย์ อินทมล 01/05/2498 133 9 - สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5481692704,102.939399604 พื้นราบ 2 9
41010207 บ้านทอนดอนยาว BANTONDONYAO 1041680394 680394 นายวิมาน คันธบุปผา 07/08/2482 บ้านดอนยาว 4 - สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5243754032,102.976725698 พื้นราบ 2 9
41010208 บ้านสร้างแป้น BanSrangPan 1041680396 680396 นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส 01/05/2482 บ้านโนนพัฒนา 2 - สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010209 บ้านหว้าน banvan 1041680397 680397 นางอุรา กองจันทร์ 06/01/2486 - 5 - สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010210 สุมเส้าวิทยา SUMSAOWITTAYA 1041680383 680383 นายประภาส จันทร์เอิบ 31/10/2465 100 1 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5832395531,102.987103164 พื้นราบ 2 12
41010211 บ้านดงปอ ิBanDongpo 1041680384 680384 นายเต้ง ดาบภูเขียว 13/06/2482 - 4 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5662609818,103.038239479 พื้นราบ 2 9
41010212 บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด NONGNAHAINONSAAT 1041680385 680385 นายสำรวย ประฉามิตร 16/06/2549 - 2 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.588695882,102.928327918 พื้นราบ 2 12
41010213 บ้านแพงศรี Banpaengsri 1041680386 680386 นายปิ่นนเรศ โรหิตาคนี 18/06/2516 - 14 สุมเส้า-บ้านดุง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5969976746,103.057328761 พื้นราบ 2 9
41010214 บ้านห้วยวังโตน BANHUAIWANGTONSCHOOL 1041680387 680387 - 28/11/2442 โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน 15 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6180691791,102.972522532 พื้นราบ 2 9
41010215 บ้านหนองบัวบาน Nongbuaban 1041680429 680429 นายสมคิด แพงจันทร์ 01/05/2489 - 5 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.5886395743,103.083118874 พื้นราบ 2 9
41010216 บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ Bannongsantornonsangkom 1041680388 680388 นายประสงค์ศิลป์ ชินคำ 01/12/2482 บ้านโนนสร้างคำ 13 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.6571019521,102.990931998 พื้นราบ 2 9
41010217 บ้านดงยาง BANDONGYANG 1041680389 680389 นายอภิชัย เสนาโยธี 13/06/2482 - 18 - สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 12.8591195746,104.40625 พื้นราบ 2 9
41010218 บ้านเชียงดา Banchiangda 1041680657 680657 นายคำผิน ขันธ์เขต 28/08/2479 157 1 - เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.8612549319,103.02599023 พื้นราบ 2 12
41010219 บ้านแมดวิทยาคม Banmadwitayacom 1041680658 680658 นายทองจันทร์ โพธิ์บาย 21/05/2482 143 2 - เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.8717588971,103.081515439 พื้นราบ 2 12
41010220 บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) BANNAWA(Santiraspittayakom) 1041680659 680659 - 18/12/2501 99 3 - นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.8383126588,103.053259279 พื้นราบ 2 9
41010221 บ้านไชยฟอง banchaifong 1041680660 680660 นายวัชธากร สร้างยศ 01/11/2519 - 6 - นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.8419425864,103.044132844 พื้นราบ 2 9
41010222 บ้านนาสะอาด ban-na-sa-ard 1041680661 680661 นายเสมือน ดงชมภู 14/06/2483 บ้านนาสะอาด 1 - นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 17.8436638182,103.046352506 พื้นราบ 2 9
41010223 บ้านดอนเดื่อ bandondua 1041680650 680650 นางอัจฉราภรณ์ ศรีบุตตะ 01/05/2482 บ้านดอนเดื่อ 9 - บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.7937277969,103.027046621 พื้นราบ 2 12
41010224 บ้านดอนบาก bandonbak 1041680651 680651 นายวีรยุทธ ดวงภักดี 24/11/545 207 311 - บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี ที่ดินได้รับบริจาคหรือให้ใช้ ไม่อยู่ 336.077,376.089 พื้นราบ 2 9
41010225 โคกโพธิ์วิทยา Khokphowittaya 1041680662 680662 นายเสกสันต์ สิงห์สัตย์ 30/11/2442 - 1 - บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.703107352436,1.7578125 พื้นราบ 2 12
41010226 บ้านนาน้ำชุ่ม bannanamchum 1041680663 680663 นายสมควร โพธิ์ทิพย์ 12/06/2504 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 5 เพ็ญ-สร้างคอม บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.7724045103,102.968064088 พื้นราบ 2 12
41010227 บ้านยวด banyuad 1041680664 680664 นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์ 29/11/545 - 2 - บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.7464692944,103.047407269 พื้นราบ 2 12
41010228 บ้านชาด BANCHAD 1041680665 680665 ดร.ไพบูลย์ หว่างเค็ง 02/09/2479 บ้านชาด 6 - บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.7375280587,103.00260365 พื้นราบ 2 9
41010229 บ้านนามั่ง namang school 1041680666 680666 สมร ศิลาคม 28/06/2482 - 3 - บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 0.00102996826167,0.000965595245361 พื้นราบ 2 12
41010230 บ้านน้ำเที่ยง NAMTIANG 1041680667 680667 นางฑิฆัมพร บุญมาก 16/09/2503 - 2 - บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.456,102.962 พื้นราบ 2 9
41010231 บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว Bantaringchan-sangkhaw school 1041680668 680668 นายทองสุข อุภัยพรม 30/11/2482 - 4 - บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.716299778,103.103873134 พื้นราบ 2 9
41010232 บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา bansrichomchuenboonchitwittaya 1041680669 680669 นายธนาพล วงษ์ไทย 01/05/2517 - 6 - บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.7262003552,103.080417074 พื้นราบ 2 9
41010233 บ้านหินโงม Banhin-ngom 1041680670 680670 นายอุดร ขันธะชัย 12/06/2483 - 7 - บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี ที่สาธารณะประโยชน์ วัดจัดกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 0.0,0.0 พื้นราบ 2 12
41010234 บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) bannoonukhoo(panksanvittaya) 1041680655 680655 นายสรพงษ์ โพนบุตร 12/05/2512 บ้านโนนนกหอ 3 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 17.8333204307,103.115306009 พื้นราบ 2 9
41010235 บ้านดงผักเทียม Dongphaktieam 1041680656 680656 นายสมควร คำเมืองแพน 13/08/545 บ้านดงผักเทียม 5 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.8333752385,103.073236942 พื้นราบ 2 9
41010236 อนุบาลสร้างคอม Anubansangkhom 1041680649 680649 นายอรรถชัย นันทวิจิตร 14/04/2457 - 10 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.8306380456,103.089872003 พื้นราบ 2 9
41010237 บ้านท่าเสียว bantaseaw 1041680652 680652 นายปฏิธาน พรมสุวรรณ์ 22/05/2482 หมู่ 7 7 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.7857722218,103.100093901 พื้นราบ 2 9
41010238 บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา BANNONCHADVARUBONVITTAYA 1041680653 680653 นางทัศนีย์ บุตรอุดม รักษาราชการแทน 09/11/582 223 6 - สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่มีกิจกรรมการสอนพุทธศาสนาในวันหยุดให้นักเรียน 0.0,0.0 พื้นราบ 2 9
41010239 บ้านโคกสว่าง Koksawang 1041680654 680654 ว่าง 06/09/2508 บ.โคกสว่าง อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 8 _ สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี ที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ 17.8138258563,103.057487011 พื้นราบ 2 9